SQAPE: DE GROENE BELOFTE DOOR EXTREEM LAGE CO2 FOOTPRINTOok in de bouw wordt duurzaamheid steeds belangrijker, zowel in de woning- en utiliteitssector als bij infrastructurele werken. Duurzaam inkopen door de overheid, duurzaamheidslabels als BREEAM en LEED, en milieuprestaties van producten en gebouwen zijn inmiddels gemeengoed. Tel daarbij op de Europese en nationale klimaatdoelstellingen en de noodzaak van minder belastende materialen is duidelijk.

Tot 80% minder CO2-uitstoot
De SQAPE-technologie vervangt Portland cementen volledig door minerale reststoffen, alkaliën en een activator. Dat maakt het energie-intensieve cementproductieproces overbodig.
 
Producten geproduceerd met de SQAPE- technologie hebben een extreem lage CO2 footprint. Afhankelijk van de toepassing kan de reductie van CO2-emissie oplopen tot 80% vergeleken met Portland cement.

 

  Reductie
Ø straatstenen  (21,1x10,5x8 cm grijs)  ca. 45 stuks/m² 13 m² uit 1 m³
Ø tegels   (30x30x4,5 cm grijs)  ca. 11 stuks/m² 23 m² uit 1 m³


Levenscyclusanalyse bewijst lage CO2 footprint
Een Levenscyclusanalyse (LCA) volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken maakt de milieu-effecten van een product zichtbaar.

Een LCA brengt voor elk proces de input - grondstoffen, energie, elektriciteitsmix, transport - in kaart en bepaalt voor elke fase de milieu-effecten. Het resultaat is het milieuprofiel: een overzicht van milieu-effectcategorieën, waaronder klimaatverandering (CO2-emissies), bijdrage aan broeikaseffect en uitputting van grondstoffen.Lage MilieuKostenIndicator (MKI)
SQAPE gebonden materialen leiden tot een extreem lage MilieuKostenIndicator (MKI). Deze indicator toont de (fictieve) kosten in euro's voor het herstellen van de negatieve milieu-impact van een materiaal. Met de MKI kunt u producten vergelijken en bewust kiezen voor het product met de laagste milieubelasting (laagste 'herstelkosten' uitgedrukt in MKI/euro's).Geoplymeer en gezondheid
Onderzoek van SGS INTRON toont aan dat het produceren van duurzame bouwmaterialen door het toepassen van SQAPE technologie niet leidt tot verhoogde gezonheidsrisico's. 

Geoplymeer volledig circulair
In een aanvullend onderzoek concludeert SGS INTRON verder dat geopolymeer geproduceerd met de SQAPE technologie probleemloos kan worden hergebruikt en toegepast als toeslagmteriaal in nieuw geopolymeer of beton.