FAQ
Wat/wie is SQAPE?
Wat zijn geopolymeren?
Wat is de SQAPE geopolymeer-technologie?
Waar worden geopolymeren toegepast?
Hoe duurzaam is SQAPE geopolymeer?
Wat zijn andere bijzondere eigenschappen van SQAPE geopolymeer?
Is de levensduur gelijk aan die van traditionele materialen?
Voldoet het product aan de wet- en regelgeving?
Hoe gedraagt het materiaal zich in het eerste en tweede leven?
Wat zijn de kosten in vergelijking met cement?

Wat/wie is SQAPE?

SQAPE is een geopolymeer technologie op basis van minerale reststoffen, die een innovatieve oplossing biedt voor een nieuw en duurzaam bouwmateriaal.
SQAPE is tevens de naam van de kennisorganisatie die deze geopolymeer technologie ontwikkelt en vermarkt via licenties. De SQAPE geopolymeer technologie en haar applicaties zijn via diverse patenten beschermd.
Terug

Wat zijn geopolymeren?
Geopolymeren zijn anorganische polymeren die gemaakt worden door het activeren van een reactieve aluminiumsilicaatbron - zoals (poederkool)vliegas, (hoogoven)slakken en klei - met alkaliën, zoals metaalhydroxide en silicaten. Door deze reactie (polymerisatie) ontstaat een hard steenachtig materiaal. Dit in tegenstelling tot hydratatie waarbij cement met water reageert tot cementsteen.
Terug

Wat is de SQAPE geopolymeer technologie?
Bij de SQAPE geopolymeer technologie wordt het cement volledig vervangen door minerale reststoffen, alkaliën en een activator. Hierdoor is het energie-intensieve cementproductieproces overbodig en hebben de geopolymeerproducten een extreem lage CO2 footprint. Afhankelijk van de toepassing kan de reductie van CO2-emmissies vergeleken met Portland cement oplopen tot 80%.
 
Daarnaast is de SQAPE geopolymeer technologie de basis voor een bouwmateriaal met klantspecifieke mechanische en fysische eigenschappen voor de gewenste toepassing.
Terug

Waar worden geopolymeren toegepast?
Vanwege de unieke eigenschappen, zijn er in de bouwsector vele toepassingen voor geopolymeren zoals brandwerende materialen, coatings, lijmen en immobilisatie van afvalstoffen, maar ook bestratingsproducten. In Australië zijn geopolymeren ook succesvol toegepast in constructieve toepassingen
Terug

Hoe duurzaam is SQAPE geopolymeer?
Bij cementgebonden betonproducten komt relatief veel CO2 vrij. SQAPE maakt producten mogelijk met een CO2 footprint die tot 80% lager ligt dan bij producten met Portland cement.
Terug

Wat zijn andere bijzondere eigenschappen van SQAPE geopolymeer?

SQAPE biedt een klantspecifieke maatwerkoplossing, maar over het algemeen:
  • Hoge mechanische sterkte (aangepast aan eisen van de toepassing)
  • Hoge zuurbestendigheid; hierbij hanteert SQAPE de vereisten in de agrarische sector (veeroosters, mestkelders, e.d.)
  • Lage chloride-indringing
  • Zeer lage (uitdrogings)krimp
  • Minimale (kalk)uitbloei
Terug

Is de levensduur gelijk aan die van traditionele materialen?

Onderzoek aan de Technische Universiteit Delft naar de levensduur van geopolymeren is begin 2015 gestart, de eerste resultaten zijn positief. In januari 2016 zal SQAPE de resultaten bekendmaken.
Terug

Voldoet het product aan de wet- en regelgeving?
SQAPE geopolymeer grondstoffen worden in overeenstemming met de Europese productnormen geproduceerd (CE-markering). Met deze CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring zijn de prestaties van de essentiële producteigenschappen gewaarborgd. Daarnaast zijn er continue kwaliteitscontroles.
Terug

Hoe gedraagt het materiaal zich in het eerste en tweede leven?
De geopolymeer graselementen zijn onderzocht conform de Nederlandse milieuwetgeving (het Besluit BodemKwaliteit). Onderdeel daarvan is een uitloogonderzoek. Daaruit blijkt dat de elementen voldoen aan de Nederlandse norm voor vrij toepasbare bouwstoffen (het eerste leven).

Worden de elementen uit het werk verwijderd dan is het van belang of de elementen te recyclen zijn, ook wel hoe zij zich in het tweede leven gedragen. Om dit te bepalen zijn de elementen tot een granulaatfractie met een afmeting van 0-4 mm gebroken en getoetst aan de Nederlandse milieuwetgeving. Het aldus verkregen granulaat heeft vanuit milieuoogpunt een overeenkomstige kwaliteit als betongranulaat en kan dus in zijn geheel worden gerecycled.
Terug

Wat zijn de kosten in vergelijking met cement?
Het SQAPE bindmiddelsysteem wordt aangepast aan de specifieke eisen voor de toepassing en levert zo superieure prestaties. Vergelijking van alleen de kosten geeft een vertekend beeld. De ervaring leert dat de kosten iets hoger liggen dan die van cement.
Terug

Meer informatie?
Neem contact op met Marketing & Communicatie, Moniek Scheffers, E info@SQAPE.nl