SQAPE Klimaatverandering

SQAPE: de groene belofte

De wereld heeft een geweldige uitdaging op het bord liggen. Door het verbruik en gebruik van fossiele brand- en grondstoffen wordt allereerst de aarde uitgeput. Bovendien is de atmosfeer te veel vervuild met schadelijke broeikasgassen en met name CO2. Daardoor verandert het klimaat aanzienlijk en niet in positieve zin.

Het is vooral de temperatuur die stijgt, wat enorme gevolgen heeft voor het smelten van ijskappen en verdroging van hele continenten. Het smeltende ijs levert een stijging van de zeespiegel op en ondertussen worden elders gebieden ontwricht door overstromingen en woestijnvorming. Dat verstoort ecosystemen, leefgebieden van mens en dier, en de biodiversiteit.

Oorzaken

Internationaal is er vooral door politici lang over de oorzaken gediscussieerd, wat ervoor zorgde dat het lang heeft geduurd voordat er overeenstemming was over de oplossingen (Akkoorden van Parijs, Klimaatakkoord, Nederlands klimaatbeleid). De belangrijkste doelstelling daarbij is de voorspelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Om de uitstoot van te veel kooldioxide (CO2) te beteugelen, zijn tal van maatregelen afgesproken. De uitstoot van CO2 moet omlaaggaan door besparingen op het energieverbruik en een overstap op andere, natuurlijke energiebronnen. Ook productie- en verwerkingsmethoden in de industrie moeten veranderen. Tegelijkertijd is het zaak veel meer materialen te hergebruiken.

Duurzaam inkopen

De overheid is een belangrijke opdrachtgever in de bouw, met het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers die veel invloed hebben op de bouwprocessen. Diverse overheden zijn al begonnen met het gedeeltelijk duurzaam aanbesteden en inkopen van gebouwen en infrastructuur. Het hogere doel is uiteindelijk energieneutraliteit in 2050 en volledig circulair bouwen. Dankzij de SQAPE-technologie kunnen opdrachtgevers in de bouw & infra echter nu al – veel eerder dan gepland – kiezen voor producten met een reductie van 85% CO2-uitstoot.