SQAPE Toegevoegde waarde

Extra gunstige eigenschappen

Het toepassen van de cementloze SQAPE-technologie, met behulp van minerale reststoffen, alkaliën en gepatenteerde additieven, heeft een gunstig effect op de kwaliteit van het beton.

Bewuste keuze

Wie voor SQAPE kiest, verlaat gebaande paden, maar stort zich niet in het diepe. Je kiest bewust voor een duurzame, veilige toekomst en draagt bij aan het behoud van een gezonde leefomgeving. Het is de mens geweest die de klimaatverandering heeft veroorzaakt en de mens kan zelf ook nieuwe wegen bewandelen. Bijvoorbeeld door een beperking van de uitstoot van CO2 en tegelijkertijd kennis te maken met de gunstige technische eigenschappen van SQAPE-producten.

Regelgeving

Het veilig toepassen van beton is georganiseerd met behulp van regels en normen. Daarom is de productie met SQAPE-polymeren uitvoerig onderzocht en getest. Op SQAPE-technologie gebaseerde bouwstoffen zijn vrij toepasbaar, waarbij de milieubelasting zeer beperkt is. De toegepaste bindmiddelen voldoen aan de grenswaarden in het Besluit Bodemkwaliteit en bezitten alle benodigde certificaten, keurmerken en CUR-Aanbeveling.

Eigenschappen

Naast deze veilige standaardeisen kennen onze producten nog een hele reeks extra gunstige eigenschappen.. Zo zijn de buig- en treksterkte en zuurbestendigheid groter en is de krimp geringer. Ook is door de TU Delft onderzocht dat SQAPE een goede weerstand oplevert tegen carbonatatie (corrosie wapening) en chloride-indringing.

Verwerkbaarheid

De SQAPE-technologie is dankzij het gebruik van gepatenteerde additieven stabiel en goed beheersbaar. Even positief is de goede verwerkbaarheid van specie op basis van SQAPE-geopolymeren. Je kunt de efficiëntie van het hele productieproces aanzienlijk vergroten en tot twee keer sneller werken. Bovendien is bij onderzoek een goede hechting geconstateerd met cementgebonden beton (zowel droog als vochtige mengsels).

Kosten

De kostprijs van een kuub gesteente op basis van de SQAPE-technologie is misschien iets hoger dan normaal beton, de reeks van technische en duurzame voordelen wegen uiteindelijk zwaarder en bieden ook economische voordelen: snellere aanleg vloeren, dubbele output bestaand materieel, lagere onderhoudskosten.

Gewapend beton

De industrie is nog op zoek naar de balans tussen de toepassing van alternatieve grondstoffen (plus de behaalde reductie) en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het beton. Voor ongewapende en enkele gewapende (constructieve) toepassingen is geopolymeerbeton met SQAPE zonder meer bruikbaar en inmiddels ook gecertificeerd. Bovendien is cement ook onderdeel van andere producten, die met onze technologie ook zonder cement en dus duurzamer kunnen worden geproduceerd.

Gezondheid

Uit onderzoek van SGS INTRON blijkt dat het produceren van duurzame bouwmaterialen door het toepassen van de SQAPE-technologie niet leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s.