SQAPE MKI

Positief in tweevoud

De milieukostenindicator vat elf milieueffecten samen in één score. Omdat SQAPE én geen cement nodig heeft én gebruik maakt van secundaire reststoffen is dit positief terug te zien in de MKI-score.

Besparing

De met SQAPE gebonden materialen leveren een extreem lage waarde van de MilieuKostenIndicator (MKI) op. Deze indicator toont de fictieve kosten voor het herstellen van de negatieve milieu-impact van een soort materiaal. Op die manier kun je met de MKI-waarde producten beter met elkaar vergelijken.Daardoor kun je bewust kiezen voor het product met de laagste milieubelasting en dus de laagste ‘herstelkosten’, uitgedrukt in de MKI-waarde. Dit getal is evenredig aan een bedrag in euro’s.

Innovatie

Opdrachtgevers willen steeds vaker duurzaam inkopen en aanbesteden. Hiermee wordt de markt uitgedaagd om te verduurzamen en te innoveren. MKI wordt hierbij steeds vaker ingezet als meetbaar instrument. SQAPE inzetten vergroot te kans op gunning of behalen van de gestelde doelstellingen.

Onze licentienemers hebben op meerdere projecten de bespaarde milieukosten aangetoond en extern gevalideerd. De reductie loopt op tot 70% t.o.v. cementgebonden alternatieven.