SQAPE In de praktijk

Breed palet van toepassingen

De producten die wij maken op basis van onze SQAPE-technologie kunnen breed in onze maatschappij worden ingezet. Allereerst door de uitstekende, gecertificeerde kwaliteiten, met talloze technische voordelen.. Zo is de krimp geringer dan bij standaard beton, de buig- en treksterkte beter, evenals de levensduur en zuurbestendigheid.

Voorts wordt er ook op het gebied van duurzaamheid enorm veel vooruitgang geboekt en met name wat betreft het reduceren van zoveel mogelijk CO2-uitstoot. Het aandeel aan natuurlijke, veilige stoffen in beton neemt met de SQAPE-technologie fors toe, terwijl door het gebruik van reststoffen (‘secundaire grondstoffen’) de circulariteit een forse impuls krijgt. SQAPE plaveit zo de weg naar 2050.

Je kunt de SQAPE-technologie met slechts geringe aanpassingen in bestaande betoncentrales en -fabrieken gebruiken. Ook de toepassing in de praktijk wordt verbeterd, waardoor de aanleg van bijvoorbeeld rotondes sneller verloopt. Voor licentienemers zijn dit gunstige voorwaarden om de SQAPE-technologie in huis te halen.

Fietspad Zeewolde

Door met de SQAPE-technologie het gebruikelijke cement in beton te vervangen door veel duurzamere grondstoffen realiseerde Cementbouw in Zeewolde (2016) het eerste geopolymeer fietspad in Nederland. Samen met SQAPE werkte Cementbouw aan de ontwikkeling van deze wegverharding op basis van de cementloze RAMAC readymix betonmortel, met een veel lagere CO2-footprint dan in gewoon beton. Het fietspad werd op een standaard wijze aangelegd, maar is wel onder meer wel veel beter bestand tegen vorst.

SQAPE bood Zeewolde de mogelijkheid bewust te kiezen voor dit duurzame geopolymeerbeton, met een gehalveerde MKI-waarde, om zo een bijdrage te leveren aan de ambities van deze gemeente op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Als de meest duurzame gemeente van Nederland had de gemeente Zeewolde deze primeur, die toegepast werd bij de renovatie van het fietspad op de Gelderseweg.

Graselementen Overijssel

Sinds het ontstaan van onze innovatieve technologie is het duidelijk dat de toepassing van SQAPE-producten oplevert, die aan alle bekende eisen en normen voldoen. Vandaar dat een vooraanstaande betonproducent als v.d. Bosch Beton meteen als launching partner met ons in zee ging. Met puike producten als resultaat, die al volop worden toegepast.

De primeur ging in 2018 naar de provincie Overijssel, waar de geopolymeerlijn van V.d. Bosch Beton de betonnen graselementen in de bermverharding van de N331 opleverde. Het commentaar op deze primeur van de betrokken Overijsselse gedeputeerde: “Wij werken samen met bedrijven om duurzaamheidswinst te bereiken. De innovatie van V.d. Bosch Beton draagt bij aan het verduurzamen van de infrastructuur en de verkeersveiligheid.”

Maatwerk

Met behulp van de SQAPE-technologie kunnen diverse soorten producten worden gemaakt. Het voordeel daarbij is de gemakkelijke productie, op traditionele wijze, de uitstekende verwerkbaarheid en de veelheid aan eigenschappen die kunnen worden bereikt. De SQAPE-technologie kan voldoen aan vele klant-specifieke, mechanische en fysieke eisen om het eindproduct geschikt te maken voor de gewenste toepassing. Denk aan:

  • Gewone mortel

  • Berm- en wegverhardingen

  • Graselementen

  • Trottoirbanden

  • Tegels

  • FUP-elementen (Fauna Uittreed Plaats)

  • Gietvloeren

  • Prefabbeton

Gepantenteerd

Met onze duurzame SQAPE-technologie kun je alle kanten uit. De diverse toepassingen hebben zich inmiddels in de praktijk volop bewezen en de vraag naar cementloze producten groeit sterk. Er zijn nog meer producenten die geopolymeerbeton kunnen leveren. Daarbij bereiken zij echter niet de vele van onze resultaten en technische voordelen
van de SQAPE-technologie, die zich uiten in excellente fysieke eigenschappen en in een uitstekende verwerkbaarheid. Daarvoor verantwoordelijk zijn onze selectie van mineralen reststoffen en onze speciale SQAPE-additieven en daarom is de SQAPE-technologie over bijna de hele wereld gepatenteerd. Met als extra voordeel: de enorme CO2-reductie.

Deze voorsprong breiden we de komende jaren verder uit, want bij SQAPE werken wij aan nieuwe toepassingen en verbeteringen van onze technologie, met name ook voor gewapende toepassingen. We leren daar veel van en streven naar een nog bredere inzetbaarheid van cementloze producten, waarbij we steeds zorgen voor wetenschappelijke onderbouwing van onze resultaten en certificering van onze producten.