SQAPE CIRCULARITEIT

Bouwwereld kampioen hergebruik

De impact van de bouwwereld op onze leefomgeving is enorm. Met de aanleg van wegen en fietspaden en de bouw van huizen en gebouwen, verkeren we dagelijks in een gebouwde omgeving die ons heel veel heeft gebracht, ook positieve zaken.

In het tempo waarmee er op dit moment vooral in Azië wordt gebouwd, blijft de vraag naar bouwmaterialen sterk stijgen en dus ook de vraag naar grondstoffen als zand en grind en producten als cement en beton.
Bij deze verdere uitputting van de aardbol kan ook worden gemeld dat de bouw al decennialang gebruik weet te maken van secundaire grondstoffen (reststoffen).

Hergebruik

Naast reststoffen uit de afvalindustrie, worden in de bouwwereld vooral veel nevenproducten uit de sloop van wegen en gebouwen opnieuw gebruikt. Ook binnen de SQAPE-technologie worden restmaterialen volop toegepast. De circulariteit en daardoor de milieuwinst is groot. Te noemen valt:

  • Rest grondstoffen als basis voor het bindmiddel
  • Nevenproducten van de industrie als gebruik activator
  • Secundair toeslagmateriaal zoals betongranulaat is toepasbaar

Tweede leven

In een onderzoek van SGS INTRON wordt bovendien geconcludeerd dat geopolymeren die geproduceerd worden met de SQAPE-technologie daarna opnieuw probleemloos kunnen worden hergebruikt en toegepast als toeslagmateriaal in nieuwe geopolymeren of beton. Zo zijn er ten aanzien van SQAPE geen restricties voor volgende generaties.