Disclaimer Sqape

De informatie op de website van SQAPE

De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld. SQAPE garandeert echter niet, noch uitdrukkelijk noch impliciet, dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. SQAPE is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot directe, indirecte en/of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik van de website, voortvloeiende uit onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie op de website, mogelijke schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur op de website of het niet correct functioneren van de website.

Externe links
De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan SQAPE worden geëxploiteerd dan wel beheerd. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van dergelijke websites vindt op eigen risico plaats. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. SQAPE heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. SQAPE is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.