SQAPE Specificaties en certificaten

SQAPE technologie

De SQAPE-technologie is jarenlang op (eigen) laboratoriumschaal getest. Diverse eigenschappen zijn door onafhankelijke instanties en universiteiten geverifieerd. Daarnaast monitoren we continu de kwaliteit van ons bindmiddel en eindkwaliteit testen en beproeven. Dit om licentienemers, opdrachtgevers en klanten vertrouwen te geven in de SQAPE-technologie.

Certificering licentienemers

Voor specifieke toepassingen of projecten ondersteunen wij de diverse partijen in het aantonen van specificaties en bestendigheid. Zo hebben ook onze licentienemers middels innovatie- en productcertificaten minimaal gelijkwaardig t.o.v. traditionele producten aangetoond.
Momenteel vinden langdurige onderzoeken plaats door onafhankelijke instanties en universiteiten om ook de kwaliteit op lange termijn aan te tonen.

SQAPE certificaten & rapporten

SGS Circulariteit & Besluit bodemkwaliteit rapport SQAPE
SGS Gezondheidsbeoordeling in gebruiksfase SQAPE
TU Delft Durability of geopolymeer concrete SQAPE
SGS Geschiktheid in betonwaren, agrarische betonproducten en verhardingen SQAPE

v.d. Bosch Beton certificaten & rapporten

KIWA Productcertificaat Besluit bodemkwaliteit Reduton
KIWA Innovatie-certificaat Reduton Geopolymeerbeton

Struyk Verwo Infra certificaten & rapporten

KIWA Productcertificaat Besluit bodemkwaliteit CERO

Rouwmaat groep certificaten & rapporten

KIWA Productcertificaat geopolymeerbeton voor ter plaatse gestorte producten

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatieblad SQAPE RAMAC-specie
Veiligheidsinformatieblad SQAPE Bindmiddel