Duurzame Unieke

Bouwtechnische eigenschappen

Technische eigenschappen

Als cementvervanger geeft SQAPE bouwmaterialen niet alleen duurzame, maar ook unieke bouwtechnische eigenschappen.
SQAPE is vooralsnog bruikbaar in niet-constructieve (ongewapende) toepassingen.
Praktijkproeven in bestaande productielocaties tonen aan dat SQAPE uitstekend toepasbaar is in prefab betonproducten als:

Specificaties SQAPE

Een unieke combinatie van bindmiddel, alkaliën en het gepatenteerde additief, maakt het mogelijk een bouwmateriaal op maat te ontwikkelen dat voldoet aan de specifieke eisen die uw werk stelt.

Ten opzichte van Portland cement
Sterkte Hoog
Zuurbestendigheid Hoog
Chloride-indringing Laag
Krimp Laag
Efflorescence/uitbloei Laag

Eigenschappen SQAPE

Vergeleken met cementgebonden beton hebben materialen geproduceerd met de SQAPE technologie de volgende eigenschappen:

  • Hoge mechanische sterkte (aangepast aan eisen van de toepassing)

  • Hoge zuurbestendigheid (agrarische toepassingen)

  • Lage chloride-indringing

  • Zeer lage (uitdrogings)krimp

  • Minimale (kalk)uitbloei

  • Herbruikbaar

  • Vrij toepasbaar

Bovendien is de SQAPE technologie inzetbaar in conventionele productieprocessen van beton, keramiek, stabilisatie en immobilisatie.

Kenmerken SQAPE

Bovendien is de SQAPE technologie inzetbaar in conventionele productieprocessen van beton, keramiek, stabilisatie en immobilisatie. De technologie is jarenlang op eigen laboratoriumschaal getest. Onderzoeken door onafhankelijke instanties en universiteiten vinden momenteel plaats.

Abonneer u op RSS Feed op de nieuwspagina en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

SQAPE geopolymeer is een innovatief bindmiddelsysteem. Een duurzaam alternatief voor cement in bouwmaterialen.Toch past het volledig in de traditionele productiewijze van bijvoorbeeld beton. Waardoor bouwmaterialen met SQAPE eenvoudig te produceren zijn in conventionele betoncentrales en -fabrieken.

Het productieproces wijkt nauwelijks af. Maar wezenlijk anders zijn de betere  milieuprestaties van de geproduceerde materialen. Vergeleken met Portland cement is met SQAPE gebonden materialen een CO2-reductie tot 80% haalbaar.

De excellente bindingseigenschappen van SQAPE zorgen voor een hoge buig- en treksterkte. Dit is onderzocht bij de toepassing van prefab elementen, waarbij Portland cement volledig is vervangen.

Zo voldoet de breuklaststerkte van een grastegel al na 1 dag uitharden aan de gestelde eis van 62,5 N/mm² voor zware verkeersbelasting. Na 300 dagen uitharden, bedraagt deze maar liefst > 2x de grenswaarde.

Zuurbestendigheid is van belang voor de levensduur van het vormgegeven product. Dit speelt bijvoorbeeld in de veehouderij waar uitwerpselen van dieren en zuren in het voer de vloeren aantasten. Dit resulteert in gewichtsafname en druksterkteverlies van het materiaal.

Uit onderzoek blijken SQAPE gebonden proefstukken zuurbestendiger dan de cementgebonden proefstukken met vergelijkbare sterkten (gemiddelde gewichtsafname van 0,4 kg/m² versus 1,5 kg/m² na 14 dagen).
Download hier het volledige testrapport

Het verwerken van alkalisch geactiveerde systemen was tot op heden lastig te beheersen. Door gebruik te maken van de gepatenteerde SQAPE additieven is het systeem stabiel en beheersbaar. Zo neemt de zet-, vloei- en schudmaat toe bij hogere dosering van additief en is de open tijd instelbaar.

Download hier het volledige testrapport

De levensduur van geopolymeer gebaseerd beton is een belangrijk vraagstuk.

Op verzoek van SQAPE heeft TU Delft onderzoek gedaan naar de levensduur van drie van haar mengsels: MI, MII en MIII. Deze alkali-geactiveerde mengsels zijn beproefd op weerstand tegen sulfaataantasting, chloride-indringing en carbonatatie.

De resultaten tonen aan dat MI uitstekend bestand is tegen de door TU Delft uitgevoerde agressieve beproevingen. De prestaties van MI zijn vergelijkbaar of zelfs beter dan Portland cement  en andere alkali geactiveerde systemen

De lange levensduur van MI is hiermee aangetoond en maakt MI uitstekend geschikt voor gebruik in civiele constructies.
MII laat een goede weerstand tegen carbonatatie en chloride-indringing zien. MIII kenmerkt zich door een relatief hoge kwetsbaarheid, voornamelijk voor chloride-indringing en carbonatatie.

Voor uitgebreide informatie lees hier het Engelstalige rapport van de TU Delft – februari 2016.

In een op verzoek van SQAPE uitgevoerd onderzoek concludeert ook SGS INTRON dat de SQAPE technologie geschikt is voor de productie van geopolymeren met met een extreem lange levensduur.

De SQAPE technologie maakt het mogelijk producten samen te stellen met een lage uitdrogingskrimp. Vooral bij wegverhardingen is dit een voordeel. Er zijn dan minder dilatatievoegen nodig. Bovendien kunt u SQAPE bijvoorbeeld bij gietvloeren in natte ruimten toepassen.

In wegverharding bedraagt de uitdrogingskrimp na 28 dagen 0,15 – 0,20 mm/m. In gietvloeren bedraagt de uitdrogingskrimp na 28 dagen 0,05 – 0,1 mm/m. In andere toepassingen is de uitdrogingskrimp vergelijkbaar met die van cementgebonden producten, zo rond de 0,6 mm/m. Indien minder krimp gewenst is, zal receptuuroptimalisatie uitwijzen of dit haalbaar is. Download hier het volledige testrapport

Wanneer SQAPE gebonden materialen (onderbeton) gecombineerd worden met cementgebonden toplagen, is goede hechting belangrijk voor de kwaliteit van het eindproduct. Bijvoorbeeld bij vloeren die bestaan uit een onderlaag en deklaag. Zoals gietvloeren die worden aangebracht op een laag van kanaalvloerplaten.

Uit onderzoek blijkt dat de hechting van SQAPE-gebonden materiaal op cementgebonden beton goed is. Zowel bij natte geopolymeer specie op droge beton als bij nat op nat aardvochtige mengsels. De gemiddelde hechttreksterkte bedroeg in het onderzoek > 2MPa. Download hier het volledige testrapport

Op SQAPE-technologie gebaseerde bouwstoffen zijn vrij toepasbaar. Dankzij hun specifieke structuur is de milieubelasting zeer beperkt. Door de keuze van toegepaste bindmiddelen voldoen ze aan de grenswaarden in het Besluit Bodemkwaliteit.

Volgens overheidsbeleid worden bouwmaterialen na de gebruiksfase zoveel mogelijk hergebruikt (circulariteit). Voorwaarde is dat het gebroken materiaal voldoet aan de grenswaarden van het Besluit Bodemkwaliteit wat betreft het vrijkomen van verontreinigingen (uitloging). Download hier het volledige rapport

Met SQAPE technologie geproduceerde materialen zijn onderzocht volgens de voorschriften uit het Besluit Bodemkwaliteit. De gemeten uitloging van onder andere metalen blijft binnen de emissiegrenzen van het besluit.