SQAPE De groene belofte

Door extreem lage CO2 footprint

Duurzaamheid

De keuze voor SQAPE is een keuze voor duurzaamheid. Met de effecten van de klimaatverandering in gedachten groeit de vraag naar duurzamere producten, die het milieu zo min mogelijk belasten. SQAPE draagt daar een belangrijk steentje aan bij.

Bewuste keuze

De keuze voor SQAPE is een keuze voor duurzaamheid. Met de effecten van de klimaatverandering in gedachten groeit de vraag naar duurzamere producten, die het milieu zo min mogelijk belasten. SQAPE draagt daar een belangrijk steentje aan bij.

Klimaat en Milieu

Er is geen twijfel over de veranderingen van het klimaat en de effecten daarvan op onze leefomgeving en toekomst. Het broeikaseffect vraagt om ingrijpen op een breed spectrum van onderwerpen. Hierbij gaat het ook over fossiele grondstoffen en kooldioxide (CO2) en dat heeft forse gevolgen voor de bouwwereld.

Lees verder op de pagina Klimaatverandering

Cement & CO2

Door de enorme, groeiende vraag naar het relatief goedkope bouwmateriaal beton kan de bouwwereld aanzienlijk bijdragen aan de CO2-reductie. Die is hard nodig om het broeikasaffect te beteugelen. Beton wordt geproduceerd met cement, wat rond de 9% procent van de wereldwijde emissies aan kooldioxide oplevert. Met de duurzame cementvervanger van SQAPE wordt de CO2-uitstoot tot liefst 80% beperkt.

Lees verder op de pagina Cement & CO2

Toegevoegde waarde

De SQAPE-technologie levert niet alleen een duurzamer product op, de technische waarden zorgen ook voor een hoge kwaliteit. Op tal van punten is er winst, zoals een hoge buig- en treksterkte, goede zuurbestendigheid en weinig krimp-kruip. Het productieproces met de SQAPE-technologie wijkt niet veel af van wat er in bestaande betoncentrales gebeurt. Bovendien kent ook de verwerking voordelen.

Lees verder op de pagina Toegevoegde waarde

MKI

Naast alle praktische voordelen van de SQAPE-technologie zijn er ook milieutechnische en kostenvoordelen. Dit blijkt uit de MilieuKostenIndicator (MKI) die inzichtelijk maakt wat de milieubelasting is van (bijvoorbeeld) SQAPE-polymeren en daar een bepaalde waarde aan koppelt. In dit kader werken wij samen met NIBE, dat op basis van een uitgebreide database een onafhankelijk oordeel velt.

Lees verder op de pagina MKI

Circulariteit

Naast een reductie van de uitstoot van kooldioxide is ook hergebruik van (secundaire) grondstoffen een belangrijk thema. De bouwwereld loopt daarbij voorop en ook dankzij SQAPE worden opnieuw meer materialen hergebruikt, zodat de circulariteit omhoog gaat en de CO2-emissies omlaag.

Lees verder op de pagina Circulariteit