SQAPE in de praktijk

Patent voor iedereen

Graselementen en fietspaden

De infrastructuur in Nederland dijt steeds verder uit. Het is daarbij niet alleen de vraag hoe en wanneer de reeds bestaande bruggen en viaducten moeten worden vervangen, maar ook wanneer de aanleg van nieuwe infrastructuur op een duurzame wijze werkelijk op gang gaat komen. Waarom wachten tot het jaar 2030?

Overheden kunnen nu al kiezen voor uiterst duurzame wegverhardingen, met tot 80% reductie van de CO2-uitstoot. Launching customers hebben al diverse projecten in de praktijk gerealiseerd. Wie met de SQAPE-technologie wegverhardingen produceert, maakt niet alleen goede sier bij duurzame inkopers, maar ook buiten in de gebouwde omgeving. De producten hebben een vertrouwd uiterlijk en daarbovenop zijn de kwaliteiten superieur.

De aanleg van bijvoorbeeld rotondes of vloeren wijkt niet af van de bestaande werkmethodes. Aannemers in de betonsector kunnen zonder grote investeringen snel omschakelen. Onderstaande projecten hebben de SQAPE-technologie met succes in de praktijk gebracht.

Graselementen, Noordwest-Overijssel

Omschrijving Graselementen, Noordwest-Overijssel
Leverancier v.d. Bosch Beton
Opdrachtgever Provincie Overijssel
Locatie N331
Toepassing graselement
Project groot onderhoud en reconstructie van de parallelweg langs de N331 tussen Zwartsluis-Vollehove
Uitvoering van de totale lengte van 3,2 kilometer is 500m iuitgevoerd met Reduton®

Het Almelose familiebedrijf v.d. Bosch Beton staat in de markt bekend als een modern bedrijf dat voortdurend innoveert met het gebruik van grondstoffen. Het was dan ook een logische stap om in samenwerking met SQAPE als eerste op de Nederlandse markt een product te maken op basis van de innovatieve SQAPE-technologie.

Het Almelose bedrijf produceerde in een conventionele betonfabriek een cementloos graselement dat voldoet aan alle vereiste normen en de juiste prestaties levert. Daarnaast kent dit graselement veel betere milieuprestaties dan reguliere cementgebonden grastegels van v.d. Bosch Beton. Het duurzame beton van v.d. Bosch Beton, Reduton®, kenmerkt zich door een extreem lage CO2-footprint.

De provincie Overijssel had de primeur. Vooral om duurzaamheidswinst te bereiken, paste de provincie het duurzame graselement als eerste toe in het reconstructieproject N331.

Toegevoegde waarde
Een graselement met een lage carbon footprint, lage MKI-score met behoud van producteigenschappen (sterkte).

Fietspad, Zeewolde

Omschrijving Fietspad Zeewolde
Leverancier Cementbouw Betonmortel, Cruquius
Opdrachtgever Gemeente Zeewolde
Locatie Gelderseweg
Toepassing wegverharding, fietspad
Project renovatie fietspad op de Gelderseweg, Zeewolde
Uitvoering 400 meter is uitgevoerd in RAMAC2

Cementbouw is erin geslaagd om het cement in betonnen wegverhardingen te vervangen met behulp van de SQAPE-geopolymeertechnologie. De gemeente Zeewolde heeft de primeur en past RAMAC, de nieuwe geopolymeerlijn van Cementbouw, toe bij de renovatie van het fietspad op de Gelderseweg.

Het was de wens om duurzame producten te realiseren die Cementbouw stimuleerde tot deze productontwikkeling en innovatie. Als een van de vooraanstaande organisaties binnen de sector ziet Cementbouw het als haar verantwoordelijkheid om in het licht van de klimaatverandering duurzame oplossingen te bieden.
André Barendregt, directeur Cementbouw Betonmortel: “In Zeewolde hebben wij nu een wegverharding geproduceerd met RAMAC, waarbij we het cement voor 100% hebben vervangen. Het resultaat is een duurzaam fietspad met een extreem lage CO2-footprint. Met ons nieuwe product kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van onze opdrachtgevers.”

Toegevoegde waarde

Door het toepassen van RAMAC als wegverharding is een CO2-reductie van ruim 65% gerealiseerd. De innovatie in Zeewolde is genomineerd voor de InfraTech Innovatieprijs 2017. Betonproducenten die willen kennismaken met de mogelijkheden van de SQAPE-technologie, in technische en/of commerciële zin, kunnen met ons contact opnemen.

2RAMAC is de merknaam waaronder SQAPE zelf producten op de markt brengt die gebonden zijn met SQAPE-polymeren.