Na een uitgebreid vooronderzoek van de constructieve eigenschappen van SQAPE geopolymeer is er voor het eerst een voorgespannen constructie gerealiseerd. Uit eerdere testen en praktijkvoorbeelden is al gebleken dat deze beton ook gebruikt kan worden constructieve toepassingen. Hierbij rekening houdend met de afwijkende eigenschappen die het beton kan hebben ten op zichten van cementbeton.

Bovendien is bij deze constructie 100% gebruik gemaakt van recycling zand & granulaat. Waarbij natuurlijk ook gekeken is naar de uitloging van het uitgehard product.

Naast het duurzaamheidsaspect is het belangrijk voor opdrachtgevers dat het ook functioneel gelijkwaardig kan zijn aan cementbeton. Naast versnelde proeven zal de constructie de komende jaren nauwlettend worden gemonitord.