Heembeton heeft in samenwerking met Sqape een primeur te pakken in de bouw. Voor het eerst zijn er constructieve gevel- en wandelementen gemonteerd van geopolymeerbeton.
In nauwe samenwerking is een zelfverdichtend mengsel ontwikkelt wat voldoet aan de verschillende eisen voor productie en eigenschappen.

Aan dit project is een uitgebreid onderzoek op het geopolymeerbeton uitgevoerd. Waarvan de resultaten gevalideerd zijn door het CROW Betoninnovatieloket. Hiervoor zijn diverse prestaties en eigenschappen vergeleken met cementbeton en de relatie tot de constructie en gebruik van de woningen. De verklaring is te downloaden via deze link: Validatieverklaring SQAPE-technologie voor prefab betonwanden

Uiteindelijk zijn de prefab elementen door Heijmans gebruikt bij de bouw van 4 grondgebonden woningen. Voor zowel het ontwerp als in de uitvoering zijn er geen wijzigingen benodigd. Dit maakt het toepassen van deze duurzame innovatie eenvoudig.

In het kort de voordelen op een rij:

  • Lagere CO2-footprint in productiefase
  • Vergelijkbare eigenschappen met cementbeton
  • Hetzelfde bouwproces (details aanpassen niet nodig)
  • Erkend in het Betonakkoord
  • Legio toepassingen

Meer informatie: De eerste woningen met wanden en gevels in geopolymeerbeton – Heembeton B.V.