Geopolymeer geproduceerd met de SQAPE technologie kan probleemloos worden hergebruikt en toegepast als toeslagmateriaal in nieuw geopolymeer of beton. Dit concludeert internationaal onderzoeksinstituut SGS in haar onafhankelijk onderzoek.Milieu hygiënische en materiaal technische onderzoeksresultaten tonen aan dat geopolymeer granulaat geen negatieve effecten heeft op de kwaliteit van het beton.

Bovendien voldoet het geopolymeer granulaat aan de milieuwetgeving en kan het recycling granulaat verkregen na het breken van cementbeton dan wel geopolymeerbeton gezamenlijk worden toegepast, zonder dat er sprake is van vervuiling van de keten.

Door het toepassen van geopolymeer granulaat als secundaire grondstof blijft de waarde van de grondstof behouden en kunnen opdrachtgevers zich op duurzaamheidsgebied onderscheiden.

Het volledige rapport van SGS INTRON is hier te vinden.