Persbericht

29.09.2017

Met haar geopolymeer technologie is SQAPE erin geslaagd een gebalanceerd en stabiel geopolymeersysteem te ontwikkelen waarmee duurzame en betaalbare bouwmaterialen geproduceerd worden. Door het inzetten van de SQAPE geopolymeer technologie worden bouwmaterialen geproduceerd die meerwaarde creëren en een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de leefomgeving.

Bij de SQAPE geopolymeer technologie worden de Portland cementen volledig vervangen door minerale reststoffen, alkaliën en een activator. Hierdoor is het energie-intensieve cementproductieproces overbodig en beschikken de geopolymeer producten over een extreem lage CO2 footprint. Afhankelijk van de toepassing kan de reductie van CO2-emmissies ten opzichte van Portland cement oplopen tot 85%.

Daarnaast kan met behulp van de SQAPE geopolymeer technologie een product worden gemaakt dat voldoet aan klant specifieke mechanische en fysische eigenschappen geschikt voor de gewenste toepassing.

Het productieproces met behulp van de SQAPE geopolymeer techniek is vergelijkbaar met regulier cementgebonden beton. Zo worden dezelfde toeslagmaterialen en productietechnologie gebruikt. Wezenlijk anders is dat de producten vervaardigd met de SQAPE geopolymeer een beter milieuprofiel kennen.

SQAPE is tevens de naam van het kennisbedrijf dat de geopolymeer technologie heeft uitgevonden en gepatenteerd en deze samen met launching partners inzet. De techniek is jarenlang door SQAPE op laboratoriumschaal getest. Via diverse octrooiaanvragen worden de SQAPE geopolymeer technologie en applicatiegebieden beschermd.

SQAPE richt zich momenteel op de Nederlandse en Belgische markt met als eerste technologie focus ongewapende toepassingen, zowel prefab als in-situ. De volgende stap is de commerciële ontwikkeling van gewapende toepassingen zoals rioleringsbuizen en kanaalplaatvloeren.