Persbericht

29.09.2017

Samen met SQAPE is V.d. Bosch Beton er in geslaagd om het cement in betonnen graselementen (bermverharding) te vervangen met behulp van de SQAPE geopolymeer technologie. De provincie Overijssel heeft de primeur en past Reduton®, zoals de nieuwe geopolymeerlijn van V.d. Bosch Beton heet, toe in de N331.

Reduton®, het nieuwe geopolymeer graselement met een extreem lage CO2-emissie, is het resultaat van de samenwerking tussen V.d. Bosch Beton en SQAPE geopolymeer technologie. Door het toepassen van deze geopolymeren als cementvervanger, kan een CO2-reductie tot 85% gerealiseerd worden. V.d. Bosch Beton produceert als eerste een graselement zonder toevoeging van cement. Dit is een primeur.

Twee belangrijke pijlers van het beleid van V.d. Bosch Beton zijn innovatie en duurzaamheid. Naast het zoeken naar nieuwe ontwerpen en toepassingsgebieden innoveert V.d. Bosch Beton voortdurend in het gebruik van grondstoffen. Het produceren van een duurzaam geopolymeer product is voor V.d. Bosch Beton dan ook een logische volgende stap.

De provincie Overijssel stimuleert innovaties en toepassing van CO2-arme technologieën en producten, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes. “ Wij werken samen met bedrijven om duurzaamheidswinst te bereiken. De innovatie van V.d. Bosch Beton draagt bij aan het verduurzamen van de infrastructuur en de verkeersveiligheid. Daarom experimenteren wij met deze nieuwe bermverharding bij het groot onderhoud en reconstructie van de parallelweg langs de N331 tussen Zwartsluis-Vollenhove”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel.  Samen met V.d. Bosch Beton zal de provincie Overijssel het project monitoren en evalueren. Naar verwachting zijn de eerste resultaten in het voorjaar van 2016 bekend.

SQAPE is het technologiebedrijf dat de nieuwe geopolymeer technologie heeft uitgevonden en gepatenteerd en deze samen met launching partners inzet. De techniek is jarenlang door SQAPE op laboratoriumschaal getest. Nadat een samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend heeft SQAPE haar techniek voor deze toepassing van V.d. Bosch Beton geoptimaliseerd.

SQAPE calculator

http://www.sqapecalculator.com/#/login