SQAPE heeft haar eerste licentieovereenkomst getekend. De succesvol afgeronde proefprojecten geven V.d.Bosch Beton vertrouwen haar Reduton® geopolymeerproductie op te schalen.

In de markt bestaat groeiende interesse voor CO2 arme bouwoplossingen.

Door het toepassen van de SQAPE technologie is het gebruik van cement overbodig. Dit levert een aanzienlijke CO2-reductie op. Het helpt  klanten en opdrachtgevers hun duurzaamheidsambities te realiseren. De geopolymeer proefprojecten van V.d.Bosch zijn dan ook door een groot aantal partijen met veel belangstelling gevolgd.

V.d.Bosch is overtuigd van de toegevoegde waarde van de SQAPE technologie en haar bijdrage aan een duurzame en verantwoorde bouwsector. Een duurzame toekomst bouw je uiteindelijk samen.