Persbericht

29.09.2017

De SQAPE technologie is door Cementbouw Betonmortel toegepast om, in samenwerking met de gemeente Zeewolde, het eerste geopolymeer fietspad in Nederland te realiseren. Voor de productie van de mortel wordt geen cement gebruikt. Het toepassen van deze CO2 arme mortel draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Zeewolde.

Samen met SQAPE werkte Cementbouw aan de ontwikkeling van RaMaC wegverharding. De SQAPE technologie vervangt het cement volledig, waardoor het product een aanzienlijk lagere CO2 footprint kent. SQAPE biedt opdrachtgevers de mogelijkheid bewust te kiezen voor duurzame materialen die een bijdrage leveren aan ambities op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie.

Als de meest duurzame gemeente van Nederland, heeft de gemeente Zeewolde de primeur. Zij past RaMac toe in de renovatie van het fietspad op de Gelderseweg.