Persbericht

29.09.2017

Onderzoek door de TU Delft naar de levensduur van geopolymeer geproduceerd met de SQAPE technologie toont aan dat deze producten uitstekend bestand zijn en geschikt voor gebruik in civiele constructies.

De TU Delft heeft onderzoek gedaan naar de levensduur van drie SQAPE mengsels met verschillende bindmiddelsamenstellingen. Deze alkali-geactiveerde mengsels zijn beproefd op weerstand tegen sulfaataantasting, chloride-indringing en carbonatatie.

De resultaten tonen aan dat SQAPE uitstekende prestaties levert die vergelijkbaar of zelfs beter zijn dan referenties met Portland cement en andere alkali-geactiveerde systemen.

Voor uitgebreide informatie zie hier het volledige Engelstalige rapport van de TU Delft – februari 2016.